• Kakasd község hivatalos honlapja

  •  Kakasd Község Önkormányzata: 7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285.    •    Telefon/Fax: 74/431-923 74/531-015    •    GPS: é.sz.: 46.347426° k.h.:18.594617°

  • e-mail: hivatal@kakasd.hu   •  web: http://www.kakasd.hu  •  Közös hivatal elérhetősége:  7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285. •  Tel/Fax: 74/431-923 74/531-015

  • Egyház
     
 
Kakasd első német betelepülői katolikus vallásúak voltak. Vallásosságukat az is bizonyítja, hogy már 1722-ben, a mai temető déli részn templomot építettek. ácsolt fagerendákból készítették, amit sárral betapasztottak és aztán fehérre meszeltek. A templomot zsüpszalmával fedték. A falba négy üvegablakot építettek, ezen át kapta a világosságot a belső helyiség. A kórus faoszlopokon állt. A templom hajójában kétoldalt durván megmunkált, egyszerű, ácsolt padokat helyeztek el. A szentély előtt egy egyszerű szószék, az oltáron Szent Kánditusz és Szent Lisziázus mártirok ereklyéje volt. Az oltárkép a feltámadt Jézust ábrázolta. Az oltárkép alatt egy gyönyörűen hímzett másik kép, mellette jobbra és balra pedig két olajfestmény lógott, amely a két mártírt: Szent Barbarát és Keresztelő Szent Jánost ábrázolta. Ezenkívül még több kép is volt. Négy gyertya között állt egy bronz kereszt, egy fábóol készített keresztet pedig az oltár fölé helyeztek. A templomhoz nem épült sekrestye.

A templom építésének és felszerelésének költségeit a falu és a földesurak közösen fedezték. A pap háza, illetve a plébánia szomszédos volt a templommal, attól körülbelül 10 lépésre volt. A nádfedelű paplakban két hálószoba volt, és ehhez mindkét oldalon egy-egy kamra csatlakozott. Közülük az egyik a konyha, a másik az előszoba volt. A plébánia épületéhez tartozott még egy mélyen a földbe ásott pince, az ezzel szomszédos istálló és egy tágas szérű. Ezenkívül két kert is volt: egy gyümölcsös és egy veteményes.


          

 

Az 1722-ben épített és szalmával fedett templomot az idő kikezdte. Winkler János plébános rövid ittlétének ideje alatt 1745-ben a kakasdiak, most már a falu közepén (a mai templom helyén) építették fel új templomukat. Bár tetejét ennek is náddal fedték, a templom már nagyobb volt. A templom belsejét különböző színekkel gyönyörűen kifestették. A templom hajójának bal oldalán még egy oltárt helyeztek el, a keresztre feszített Jézus képével. Ebben az időben az új templomon kívűl két kápolna épült, az egyik a Szent Anna kápolna, ami a mai 6-os számú főút mentén a buszmegálló közelében található, a másik pedig a temető, illetve a régi templom mellett feküdt, ezt Mindenszentek kápolnájának nevezték.

Halber Mihály plébánossága idejében az 1745-ben épített nádfedeles templom már nagyon rossz állapotban volt. A plébános buzgó lelkipásztorkodásának ideje alatt híveinek segítése mellett az ő kegyes és bőkezű adakozásának köszönhető, hogy a régi templom helyére épült a még ma is meglévő templom. építése 1810-ben fejeződött be. E templomot már az építés befejezésének évében felszentelték Szent Mihály főangyal tiszteletére. A főoltáron ismét az ő képét helyezték el. A felszentelést Szluha György szekszárdi plébános végezte.

A templom építésekor római kereszt alakú volt: 16 él hosszú és 1/8 részben 5 szélet. Ez a mérete ma is, de a római kereszt alak az 1876-ben két oldalán hozzáépített két mellékkárus miatt megváltozott. A festmények és a freskók a kupolában 1883-ból származnak. Festőjük ismeretlen. A tornyot, ami korábban kupolás alakú volt, az 1900-as átépítésnél kapta meg mai formáját. Az újjáépítését a torony fájának és a bádogának rossz állapota indokolta.

Temető

A településen két temető található. Az egyik a "belaci" részen, a másik a "kakasdi" részen van. A mai temető a szabadság utca végén, a domb tetején található. A ravatalozó az előző években kapott egy fedett részt, amely faszerkezetes. A járda is fel lett újítva, a domb tetejétől a ravatalozóig térkővel lett kirakva.

 
   
   
   
 • Kakasd község hivatalos honlapja

© Kakasd Község Önkormányzata

 • Regenerate: 2017.07.01.