• Kakasd község hivatalos honlapja

  •  Kakasd Község Önkormányzata: 7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285.    •    Telefon/Fax: 74/431-923 74/531-015    •    GPS: é.sz.: 46.347426° k.h.:18.594617°

  • e-mail: hivatal@kakasd.hu   •  web: http://www.kakasd.hu  •  Közös hivatal elérhetősége:  7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285. •  Tel/Fax: 74/431-923 74/531-015

  • Iskola
     
 

Az iskola elérhetőségei:

Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye
Tagintézmény-vezető: Árki Rita
Cím: 7122 Kakasd, Rózsadomb utca 55.
Telefon: 74/431-796, 74/531-008
e-mail: iskola.kakasd@gmail.com
Honlap: http://www.bezeredjsuli-kakasd.hu


    

Az Iskola ma

  

A mai iskolások már sokkal jobb körülmények között tanulhatnak mint elődeik. Az oktatást központosítva egy épületben történik, amely több tanteremmel, saját könyvtárral, tornateremmel illetve az útóbbi években történt padlás kihasználás keretein belül új informatika teremmel lett gazdagabb. A iskola területének korábban kiszanálatlan területére játszóteret  létesítettek az alsós osztályok örömére. Az udvarban található továbbá egy nagy méretű testnevelés pálya futball kapukkal, illetve kosárpalánkokkal és egy röplabda pálya.

   

A Bezerédj Amália Általános Iskola története

   

A kakasdi első iskola 1720-ban épült. Az első tanító Willmang Kristóf volt, aki egyben jegyzője is volt a falunak. A belaci iskola 1724-ben épült, s itt az első tanító Sauli János volt. Mindkét iskola fenntartója a hitközség volt, amely ebbeli kötelességének lilkiismeretesen megfelelt.

   

Az első kakasdi iskola épületében mintegy 2-300 gyerek számára volt hely. Itt előszőr egy tanító volt és időnként egy segédtanító állt rendelkezésre. A tanítók utánképzése maguk a tanítók által történt. Kiszemeltek egy-egy jó tanulót, aki hivatásának érezte a tanítóságot és kedve is volt hozzá. Általában a tanítói családokból választottak, s így aztán tanítói dinasztiák alakultak ki. 1878-ban az iskolaszék határozata alpján már két tanító taníthatott az iskolában. Így az elkövetkezendő 22 évben, 1878-tól 1900-ig összesen 13 tanító működött másodállásban, mert nem találtak állandó tanítót.

1900-ben Székely Hedvig lett az új magyar tanító, aki 31 éven át tanított Kakasdon. 1906-ban az iskolaszék határozata alapján egy harmadik tanítói állást is látesítettek. A belaci iskola első tanítója Sauli János, az első bevándorlók közé tartozott. Az iskola egy helyiségből állt és kb. 60 fő volt a tanulók létszáma. Itt minden osztályt egy tanító tanított egészen 1935-ig. Ekkor Belac Kakasdhoz való csatolásával az iskola további működtetése is Kakasdhoz tartozott. Ezzel befejeződött az, hogy 6 osztályt egy tanító tanítson.

1897-ben az iskolaszék egy mezőgazdasági továbbképző, un. vasárnapi iskolát létesített. Itt az oktatás minden vasárnap délelőtt 9-óráig tartott. Minden résztvevőnek 3 évig kellett tanulnia, hogy az iskolaibizonyítványt megkaphassa. Ez a továbbképző iskola 1942-ig működött, amikor bevezették a 7. osztályt.

A Bezerédj házaspár a kisdedovók létesítése mellett a nagyobb gyermekek tanulási lehetőségére is gondolt. 1850-ben egy új, két tantermes iskolát építettek a közslgnek, a nagy iskolát, amely a templommal szemben épült. Ez az épület ma már nem létezik, a telek helyén családi ház áll. Fenntartása az egyházközség feladata volt. Egy 1896-os vizitáció megállapította, hogy ezt a feladatot nagyon lelkiismeretesen végzi az egyházközség. Jó állapotban van az iskola, és a követelményeknek megfelel.

Később a mai posta közelében még egy iskolát létesítettek, az un. alsó iskolát. Többek elmondása szerint az új iskola régen óvoda volt, majd 1907-ben iskolává alakították át. 1955-ben pedig egy nagytermet építettek hozzá. Jellegzetessége, hogy kívülről mindig sárgára meszelték, s ezért később itt letelepült székelyektől a sárga iskola elnevezést kapta. Wágner Péter ny. tanító elmondása szerint előbb lakóház volt, majd kocska, s aztán alakították át iskolává.

Kakasd iskolájának vezetői kántortanítók voltak, akik a templomi teendők elvégzése mellett az iskolaigazgatói tisztet is ellátták. Az egyházközösség és az iskolaszék vezetői nagy súlyt fektettek arra, hogy jó hanggal és orgonajátéktudással rendelkező egyén foglalja el ezt az állást. A jelentkezőket mindig az iskolaszék véleményezte, a kiválasztás pedig szavazás alapján törtlnt.

Az iskola mellett 1896-ban egy nyári menedékházat is létesítettek Kakasdon: Községileg segélyezet Rom. Kath. nyári menedékház néven. Azonban Widemann Józsefné Anton Mária vezetőnek 1933-ban történő elhalálozásával a menedékház megszűnt, mert a község tovább nem vállalta a költségeit.

Idővel a templom melleti iskola megszűnt, és 1960-ban megépült a rózsa dombon a ma is használatos épület. Ekkor az "alsó iskola"-ban még mindig folytak a tanulmányok. A 1990-es években a diákok az első három osztályt az "alsó iskolában", az ezt követő 5 osztályt már a "felső", az az a mai iskolában végezték el. Az alsó iskolában 3-4 tanár volt jelen az első három osztály mellett, illetve a helyi pap tartotta a hittan órákat. Az iskola 4 épület részből állt: egy nagy tanterem, két kisebb (amely közül az első a 90'-es évek elejétől német nyelv teremmé lett átalakítva) illetve egy hátsó épületből, amelyben női és férfi wc található.

A '90-es évek végén az alsó iskolát megszüntették, majd később értékesítették az ingatlant. Ekkor az alsó osztályok is felkerültek a rózsa dombi iskolába.

 
   
   
   
 • Kakasd község hivatalos honlapja

© Kakasd Község Önkormányzata

 • Regenerate: 2017.07.01.