• Kakasd község hivatalos honlapja

  •  Kakasd Község Önkormányzata:    •    Cím: 7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285.    •    Telefonszám: 74/431-923    •    GPS: é.sz.: 46.347426° k.h.:18.594617°

  • e-mail: hivatal@kakasd.hu   •  web: http://www.kakasd.hu  •  Közös hivatal elérhetősége:  •  Cím: 7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285.  •  Telefonszám: 74/431-923

  • Iskola
     
 

Az iskola elérhetőségei:

Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézménye
Tagintézmény-vezető: Paszler József Attila
Cím: 7122 Kakasd, Rózsadomb utca 55.
Telefon: 74/431-796, 74/531-008
e-mail: iskola.kakasd@gmail.com
Honlap: http://www.bezeredjsuli-kakasd.hu


    

A Bezerédj Amália Általános Iskola története

   

Az első kakasdi iskola 1720-ban épült, ahol mintegy 2-300 gyerek számára volt hely. Itt előszőr egy tanító volt és időnként egy segédtanító állt rendelkezésre. Az első tanító Willmang Kristóf volt, aki egyben jegyzője is volt a falunak. A tanítók képzése az idősebb tanítók által történt. Kiszemeltek egy-egy jó tanulót, aki hivatásának érezte a tanítóságot és kedve is volt hozzá. Általában a tanítói családokból választottak, s így aztán tanítói dinasztiák alakultak ki. 1878-ban az iskolaszék határozata alapján már két tanító taníthatott az iskolában. Így az elkövetkezendő 22 évben, 1878-tól 1900-ig összesen 13 tanító működött másodállásban, mert nem találtak állandó tanítót. 1900-ban Székely Hedvig lett az új magyar tanító, aki 31 éven át tanított Kakasdon. 1906-ban az iskolaszék határozata alapján egy harmadik tanítói állást is létesítettek.

A belaci iskola 1724-ben épült, az első tanító Sauli János volt, aki az első bevándorlók közé tartozott. Az iskola egy helyiségből állt és kb. 60 fő volt a tanulók létszáma. Itt minden osztályt egy tanító tanított egészen 1935-ig. Ekkor Belac Kakasdhoz való csatolásával az iskola további működtetése is Kakasdhoz tartozott.

1897-ben az iskolaszék egy mezőgazdasági továbbképző, un. vasárnapi iskolát létesített. Itt az oktatás minden vasárnap délelőtt 9-óráig tartott. Minden résztvevőnek 3 évig kellett tanulnia, hogy az iskolaibizonyítványt megkaphassa. Ez a továbbképző iskola 1942-ig működött, amikor is bevezették a 7. osztályt.

A Bezerédj házaspár a kisdedóvók létesítése mellett a nagyobb gyermekek tanulási lehetőségére is gondolt. 1850-ben egy új, két tantermes iskolát építettek a községnek, a nagy iskolát, amely a templommal szemben épült. Ez az épület ma már nem létezik, a telek helyén családi ház áll. Fenntartása az egyházközség feladata volt.

Később a mai posta közelében még egy iskolát létesítettek, az un. alsó iskolát. Többek elmondása szerint az új iskola régen Óvoda, bölcsőde volt, majd 1907-ben iskolává alakították át. 1955-ben pedig egy nagy termet építettek hozzá. Jellegzetessége, hogy kívülről mindig sárgára meszelték, s ezért később itt letelepült székelyektől a „sárga iskola” elnevezést kapta. Wágner Péter ny. tanító elmondása szerint előbb lakóház volt, majd kocsma, s aztán alakították át iskolává.

Kakasd iskolájának vezetői kántortanítók voltak, akik a templomi teendők elvégzése mellett az iskolaigazgatói tisztet is ellátták. Az egyházközösség és az iskolaszék vezetői nagy súlyt fektettek arra, hogy jó hanggal és orgonajátéktudással rendelkező egyén foglalja el ezt az állást. A jelentkezőket mindig az iskolaszék véleményezte, a kiválasztás pedig szavazás alapján történt.

Idővel a templom melletti iskola megszűnt, és 1960-ban megépült a Rózsadombon a ma is használatos épület. Ekkor a régi iskolában még mindig folyt a tanítás. A 1990-es években a diákok az első három osztályt az "alsó iskolában", az ezt követő 5 osztályt már a "felső", azaz a mai iskolában végezték el.

A '90-es évek végén az alsó iskolát megszüntették, majd később értékesítették az ingatlant. Ekkor az alsós osztályok is felkerültek a rózsadombi iskolába.

Az iskola ma

  

A mai iskolások már sokkal jobb körülmények között tanulhatnak, mint elődeik. Az oktatás központosítva, egy épületben történik, amely projektorral felszerelt tantermekkel, saját könyvtárral, tornaszobával, informatika teremmel, illetve az utóbbi években történt felújítás után – a régi technika teremből kialakított tálalókonyhás étkezővel lett gazdagabb.

Az iskolaudvar területének kihasználása érdekében játszóteret  létesítettek az alsós osztályok örömére. Az udvarban található továbbá egy nagyméretű testnevelés pálya futball kapukkal, illetve kosárpalánkokkal és egy röplabda pálya. Az iskolaépület előtti, közel 60 éves fákat egy betegség miatt ki kellett vágni. Az új fák, bokrok telepítése, az udvar parkosítása folyamatosan történik – kicsik és nagyok legnagyobb örömére.

A Magyar Falu Program „Iskolaépület fejújítása” nyertes pályázatból 2020-ban a külső nyílászárók cseréje, 2022-ben pedig a teljes épület hőszigetelése valósult meg.

 
      
 
      
 
     
   
   
 • Kakasd község hivatalos honlapja

© Kakasd Község Önkormányzata

 • Regenerate: 2024.